Please enable JS

Politică de confidențialitate

PREAMBUL

Simtel Team S.A. este deplin raspunzatoare de procesarea datelor cu caracter personal pe care le colecteaza in desfasurarea cotidiana a activitatilor sale si va garanteaza protectia acestor date cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul GDPR”).

Prezentul document explica tipul de date personale pe care le procesam, scopul si temeiul pentru care le procesam si durata pentru care pastram aceste date cu caracter personal.

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Simtel Team este un operator de date cu caracter personal, asa cum este definit de legislatia in vigoare, mai exact, Regulamentul GDPR cunoscut sub acronimul G.D.P.R. Aceasta inseamna ca detine controlul datelor cu caracter personal colectate si decide asupra modului de prelucrare. Drept urmare, Compania a implementat in procesele de afaceri o serie de politici, proceduri, masuri tehnice si organizationale pentru securizarea acestor date si pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

2. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Simtel Team prelucreaza date cu caracter personal despre dumneavoastra prin mai multe metode:

2.1. Surse publice

Simtel Team colecteaza date financiare despre persoane juridice si date cu caracter personal despre actionarii, administratorii, reprezentantii legali si cenzorii acestor persoane juridice din surse publice precum, dar fara a fi limitate la acestea: Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, ANAF, Ministerul de Finanțe, Buletinul Procedurilor de Insolvență, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Ministerul Justitiei, etc..

2.2. Surse electronice

Atunci cand vizitati website-ul Simtel https://www.simtel.ro/ vom colecta informatii despre dumneavoastra utilizand fisiere denumite “cookies”, fisiere de mici dimensiuni pe echipamentul dumneavoastra. Cookie-urile nu sunt virusi, ci fisiere de date care ne permit sa va identificam la urmatoarea vizita pe website-ul nostru, pentru a imbunatati si personaliza serviciile pe care vi le oferim prin intermediul website-ului nostru. Mai multe detalii puteti citi in politica noastra de cookie-uri https://www.simtel.ro/cookies.

Atunci cand doriti sa aplicati la un post de lucru vacant si ne transmiteti prin e-mail CV-ul si/sau scrisoarea de intentie, vom colecta si prelucra informatiile transmise. Mai multe informatii despre prelucrarea datelor in acest proces puteti citi Notă de informare privind prelucrarea datelor în procesul de recrutare on-line.

Atunci cand transmiteti un e-mail despre o posibila comanda catre unul dintre reprezentantii Simtel Team.

Daca sunteti actionar al societatii veti putea accesa toate informatiile disponibile actionarilor in sectiunea de Guvernanta corporativa. Mai multe detalii despre prelucrarea datelor actionarilor puteti gasi in Notă de informare a acționarilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

2.3. Consimtamant

Simtel Team va putea sa prelucreze datele dumneavoastra in baza consimtamantului expres si liber exprimat. Prin consimtamant al persoanei vizate intelegem orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

3. SCOPUL SI LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Simtel Team utilizeaza datele dumneavostra cu caracter personal in mod legal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si in totala conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR, specific art. 6.1, astfel:

3.1 In baza consimtamantului dumneavoastra, pentru:

• Oferte publicitare;

3.2. In baza interesului legitim, pentru:

 • Comunicarea cu dumneavoastra;
 • Informari despre compania Simtel Team;
 • Informari despre produsele si serviciile Simtel Team;
 • Pentru dezvoltarea serviciilor noastre potrivit nevoilor si cerintelor dumneavoastra;
 • Pentru operarea eficienta a sistemelor si aplicatiilor IT&C de colectare, stocare si procesare a informatiilor comerciale;
 • Pentru imbunatatirea securitatii sistemelor si aplicatiilor IT&C;
 • Pentru comunicari privind evenimentele Simtel Team ( inclusiv poze sau filmari de le evenimentele Simtel Team );

3.3 Pentru executarea contractelor comerciale:

 • In intocmirea si transmiterea de oferte comerciale pentru contracte comerciale;
 • In livrarea serviciilor contractate si pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
 • Pentru suport tehnic necesar executarii contractului.

3.4 Pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale:

 • In cazul cererilor primite de la autoritatile de stat competente vom coopera si furniza date, inclusiv date cu caracter personal, cu verificarea atenta a legalitatii acestor cereri;
 • Vom coopera cu autoritatile competente in situatii care implica activitati ilegale, activitati de frauda s.a., furnizand date (inclusiv date cu caracter personal) dupa ce verificam legalitatea cererilor.

3.5 Pentru apararea drepturilor noastre legale:

 • In cazul încălcării drepturilor Simtel Team, a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

In cazul in care vom avea nevoie sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri decat cele descrise in acest document, o vom face doar cu informarea sau consimtamantul dumneavoastra aprioric (exprimat in prealabil).

4. MODUL DE STOCARE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL. MASURILE DE SECURITATE.

Datele cu caracter personal colectate de catre Simtel Team sunt prelucrate in Uniunea Europeana, in locatiile Simtel Team, la furnizori de servicii a infrastructurii IT&C si/sau furnizori de aplicatii specifice.

 • In dezvoltarea infrastructurii IT&C Simtel Team a tinut cont de cele mai bune practici din domeniu, astfel:
 • Perimetrul virtual al organizatiei este securizat cu echipamente de tip firewall;
 • Perimetrul fizic al organizatiei este securizat cu echipamente de tip CCTV;
 • Aplicatiile specifice activitatii Simtel Team sunt actualizate periodic pe masura ce furnizorii de tehnologie publica patch-uri;
 • Serverele si echipamentele utilizatorilor interni sunt protejate cu aplicatii anti-virus si anti-malware;
 • Echipamentele utilizatorilor interni si anumite baze de date critice vor fi protejate cu aplicatii de criptare;
 • Accesul la sisteme si aplicatii al utilizatorilor este controlat si monitorizat;
 • Infrastructura critica de comunicatii este asigurata cu sisteme de alimentare cu energie de urgenta;
Simtel Team nu va face publice si nu va transfera catre entitati neautorizate datele dumneavoastra personale.

5. DURATA STOCARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavostra cu caracter personal vor fi stocate strict pe durata necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate sau pe durata impusa de indeplinirea obligatiilor legale.

De exemplu, datele din formularele de contact se vor pastra 6 luni de la momentul transmiterii acestora.

Pentru contactele comerciale, dupa inchierea acestora, datele personale se vor pastra pe o perioada de 36 luni pentru realizarea unor drepturi legale, daca este cazul. De asemenea, dupa incetarea contractului, conform legislatiei fiscale aplicabila platilor, datele personale din instrumente de plata si contract vor fi stocate pe o perioada de 10 ani.

Daca nu intervine un contract intre dumneavoastra si Simtel Team, datele dumneavoastra vor fi pastrate pentru o perioada de 12 luni.

Dupa expirarea perioadei de stocare, datele dumneavostra cu caracter personal vor fi sterse.

6.ACCESUL TERTILOR LA INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA

Informațiile nu sunt împărtășite cu companii terțe, cu exceptia furnizorilor de servicii ce fac site-ul nostru utilizabil si a furnizorilor indispensabili in executarea obligatiilor contractuale asumate Simtel Team poate uneori să fie obligata să dezvăluie datele dumneavoastra unor terțe părți, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dumneavostra personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastra sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a proteja compania împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Simtel Team , a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

Vom dezvălui datele dumneavoastra cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. Simtel Team va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoasstra, cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

7. FURNIZORII EXTERNI DE SERVICII

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat.

Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastra. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externi Simtel Team sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

8. ORGANISMELE PUBLICE

Vom dezvălui datele dumneavoastra cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Simtel Team va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

9. TRANSFERURI INTERNATIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informațiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate către destinatari stabiliți în afara Spațiului Economic European. Ne vom asigura că toate transferurile au loc în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin încheierea de contracte privind transferul de date dacă este necesar.

Orice transferuri de date cu caracter personal în alte ţări decât cele pentru care s-a luat o decizie în ceea ce privește caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor de către Comisia Europeană, aşa cum sunt enumerate pe site-urile oficiale se efectuează pe baza unor acorduri contractuale care utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

10. TRANSFERURILE DE AFACERI

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (colectiv denumite „Transfer de afaceri“), vom transfera date, inclusiv date cu caracter personal, într-un volum rezonabil și după cum va fi necesar pentru Transferul de Afaceri, și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs cu caracter personal conform cadrului legislativ aplicabil privind protecția datelor.

Compania va continua să asigure securitatea și confidențialitatea oricăror date personale și să notifice utilizatorii afectați înainte ca datele cu caracter personal să devină subiectul unei alte politici de prelucrare a datelor personale.

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 GDPR

Ca persoană vizată aveți drepturi specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastra. Simtel Team vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul de retragere a consimtamantului: Va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contești corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.
 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastra, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dumneavoastra și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastra. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ați putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
 • – datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod; – aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să exercitați acest drept de obiecţie la prelucrare; – datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: – în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; – în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; – pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta – în orice moment – cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime, un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă te opui prelucrării, te rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Date de contact: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Email: anspdcp@dataprotection.ro Vă rugăm să rețineți:
 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea privind exercitarea unui drept în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul de raspuns poate fi prelungit din motive specifice referitoare la dreptul specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să va acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dumneavoastra de acces, va vom informa cu privire la motivul refuzului. În cererea dumneavoastră vă rugăm sa vă identificați și să detaliați solicitarea dumneavoastră cu informatii despre relația pe care o aveți cu Simtel Team precum și perioada la care se face referire.

Ne rezervam dreptul de a verifica identitatea dumneavoastra conform prevederilor Regulamentului 679/2016 GDPR.

Imposibilitatea identificarii: In unele cazuri, este posibil sa nu putem sa va cautam datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate in cererea dumneavoastra.

In astfel de cazuri, in care nu va putem identifica drept persoana vizata, nu suntem in masura sa dam curs solicitarii dumneavoastra de a exercita drepturile legale asa cum sunt descrise in aceasta sectiune, daca nu furnizati informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Dacă ai orice neclarități sau nemulțumiri legate de modul în care interacționăm cu datele dumneavoastra personale ne puteți scrie oricând la adresa de e-mail dpo@simtel.ro și responsabilul nostru cu protecția datelor vă va răspunde.

12. ACTUALIZAREA NOTEI DE INFORMARE

Prezenta Nota de Informare este revizuita periodic pentru a include toate masurile tehnice si organizatorice introduse de Simtel Team pentru a contribui la un mediu informatic echilibrat si securizat.