Please enable JS

Achiziții

Comunicat CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE SC SIMTEL TEAM PRIN INVESTIȚII ÎN ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE

ANUNȚ DE DEMARARE PROCEDURA DE ACHIZITIE in cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei, regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor

Comunicat Start Proiect POIM Simtel Team

Anunț achizitie lift

Anunț achizitie motostivuitor

Anunț achizitie stivuitor electric

Anunț achizitie utilaj de încărcare

Decizie anulare achizitie Stivuitor electric SIMTEL TEAM_04.04.2023

Decizie anulare achizitie Motostivuitor SIMTEL TEAM_04.04.2023

Decizie anulare achizitie Motostivuitoare 4 tone SIMTEL TEAM_04.04.2023

Decizie anulare achizitie Camion cu lift oblic SIMTEL TEAM_04.04.2023

Anunt si specificatii tehnice achizitie stivuitor electric 18.04.2023

Anunt si specificatii tehnice achizitie motostivuitor 18.04.2023

Anunt si specificatii tehnice achizitie motostivuitoare 4 tone 18.04.2023

Anunt si specificatii achizitie camion cu lift oblic pentru santier 18.04.2023.pdf

Comunicare_rezultat_achizitie_stivuitor_electric

Comunicare_rezultat_achizitie_motostivuitor

Comunicare_rezultat_achizitie_motostivuitoare_4_tone

Comunicare_rezultat_achizitie_camion_cu_lift_oblic_pentru_santier

Anunt_achizitie_serv_de_audit_energetic

Anunt_achizitie_serv_de_audit_financiar

Anunt_achizitie_servicii_de_publicitate

Anunt_achizitie_soft_manag_energetic

Comunicare_achizitie_serv_audit_financiar

Comunicare_rezulat_achizitie_serv_publicitate

Comunicare_rezultat_achiz_serv_audit_energetic

Comunicare_rezultat_achizitie_soft_manag._energetic

Comunicat_finalizare_proiect